algemeen

Trendrede 2022: een rede van iedereen


Er komt een nieuwe trendrede aan en wel op 2 december 2022! Met frisse energie hebben oude en nieuwe trendredenaren om de handen ineengeslagen en besloten de Trendrede te koppelen aan de UNESCO World Futures Day, die vanaf dit jaar op 2 december plaatsvindt. Tot voor kort stond 1 maart als Futures Day bekend, en daarom hebben we besloten de tussenliggende periode te benutten om aan de Trendrede te werken. We? ja dat lees je goed, want DFS is organisatorisch en inhoudelijk partner van de Trendrede geworden. En die Trendrede maken we niet alleen! Vanaf  1 maart, gaan we van start met de co-creatie van Trendrede 2022. Ja, het wordt een co-creatie, dus daarvoor vragen we jouw input. Op deze site kun je nu al meedoen.

De Trendrede word dit jaar in groter verband ontwikkeld. De Trendredenaren, zijn van mening dat de tijd van puur zenden nu echt voorbij is en willen met een brede vertegenwoordiging van de samenleving de Trendrede samenstellen. Vanaf 1 maart tot de zomer wordt op verschillende manieren input verzameld. We starten met een online enquête. Daarnaast worden komend voorjaar verschillende co-creatiesessies georganiseerd met studenten, professionals en andere geïnteresseerden. Samen met hen gaan we de diepte in en onderzoeken zo belangrijke thema’s van deze tijd. Na de zomer starten we met de vorming van de uiteindelijke Trendrede. Ook voor de presentatie van het resultaat wordt naar aanvullende vormen gezocht.

Wat niet verandert is dat de Trendrede een inspirerend startpunt en denkstuk wil zijn dat Nederlandse bedrijven, organisaties en overheden helpt om gericht over de toekomst na te denken. Het doel van de Trendrede is om vanuit een onderbouwde visie op de toekomst de discussie over de lange termijn aan te wakkeren en besluitvorming op sociaal-maatschappelijk vlak verder op weg te helpen.

De Trendrede is te zien, horen op, en te lezen vanaf, 2 december 2022. Maar natuurlijk houden we je ook via die website op de hoogte.

Voor meer informatie en de enquête, zie: www.trendrede.com.