Beeld: Naomi Mae Poppinga
gastblog,  inspiratie,  toekomstbewustzijn

Toekomst bouwen

Naomi Mae Poppingagebiedsontwikkelaar U.Minds

Als afstuderend student van Fontys International Lifestyle Studies dompelde ik me gedurende ruim een half jaar onder in de wereld van projectontwikkelaar Dura Vermeer. Rotterdam werd het speelveld. Een stad met ambitie die kampt met verschillende verstedelijkingsvraagstukken. Dit is het gevolg van de woningkrapte, de duizenden woningen die gebouwd moeten worden en de verdichting die hierbij optreedt. Openheid en objectiviteit zorgden voor input van allerlei Rotterdammers bij (straat)interviews. Meerdere lezingen en discussies werden bezocht. 

Mijn afstudeerproject heeft geleid tot een concept voor Dura Vermeer om de ‘Toekomstige Rotterdammer’ beter te begrijpen. Ik ontwikkelde het concept op basis van toekomstonderzoek – door middel van de methodiek ‘sustainable futures’ naar de Rotterdammer in 2040. Doel van het onderzoek? De mens centraal in plaats van geld en stenen.

Ik ging op zoek naar de werkelijkheid achter het stereotype beeld van projectontwikkeling. Dat beeld was niet altijd positief. Daar waar tijdens de economische crisis van 2008 ruimte was voor experimentele woonvormen en bouwen naar behoefte – lijkt vandaag de dag veel van deze ruimte verdwenen te zijn en het motto luidt steeds vaker ‘bouwen, bouwen bouwen’, al heeft de stikstofcrisis dat nu wel even on hold gezet. belangrijkste vraag die dit bij mij opriep was: Waar staat de mens centraal in plaats van het geld? En waar zijn al die mooie initiatieven gebleven? Wordt de toekomst eigenlijk wel in acht genomen?

Ik voelde de noodzaak om een concept te ontwikkelen dat kan bijdragen aan een betere toekomst van de stad en de kwaliteit van leven van de (Toekomstige) Rotterdammers. Een concept waarbij gekeken wordt naar nieuwe oplossingen en nieuwe woontypes. Inspiratie hiervoor werd opgedaan bij burgers die daadwerkelijk in deze woningen komen wonen en er graag over mee wil denken. Zo werd het concept ‘Toekomst Bouwen’ geboren.

Toekomst Bouwen is een toolbox voor projectontwikkelaars om meer met in plaats van alleen voor beoogde doelgroepen te ontwikkelen. Deze doelgroep bestaat uit mensen die in Rotterdam willen (blijven) wonen. Door in te zoomen op een flexibele en extraverte leefstijl kwam de wens naar voren om gehoord en gezien te worden en zo mee te bouwen aan de toekomst. Het uiteindelijke conceptidee is een nieuwe manier van denken, begrijpen en co-creatie realiseren. De toolbox is daarvoor slechts een begin, maar wel een noodzakelijk begin: deze draagt bij aan een beter begrip van de toekomstige bewoners En aan het leefbaar en prettig wonen in het verdichte Rotterdam van 2040. 

Enthousiast geraakt? Kom dan naar het Toekomstcafé op 17 oktober 2019. Daar presenteert Naomi Mae Poppinga haar onderzoek.