Ons netwerk

De bij DFS aangesloten toekomstprofessionals, hebben verschillende functietitels. Hierbij een overzicht van de meest gangbare benamingen.


Futuristen zijn mensen met een specialisme in of interesse voor futurologie. Zij onderzoeken de mogelijke toekomst. Hun focus is op de lange termijn: zij doen systematisch voorspellingen over de toekomst en over hoe deze kan ontstaan ​​uit het heden. Met andere woorden: een futurist verkent de toekomst en doordenkt de gevolgen voor mensen, bedrijven, organisaties en de maatschappij. In de meeste gevallen betreft dit belangrijke ontwikkelingen (megatrends) die grote impact hebben op de maatschappij.


Innovatie-experts ontwikkelen product- en/of service innovaties door diepgaand klantinzicht te combineren met trends en ontwikkelingen in de maatschappij. Een goede innovatie-expert probeert inzicht te krijgen in de (veranderende) waarden die mensen drijven. Dit met als doel om nieuwe businessmodellen tot stand te brengen en innovaties in gang te zetten. De expert vertaalt analyses naar concrete producten of diensten, of actiegerichte aanbevelingen, presentaties en rapportages.

Trendwatchers signaleren, analyseren en visualiseren veranderingen in de maatschappij. Trendwatchen is het opvangen van zwakke signalen die krachtig gaan worden. Op basis van informatie en waarnemingen stelt een trendwatcher verwachtingen over toekomstige ontwikkelingen samen. Een trendwatcher probeert grip te krijgen op hypes en trends met een langere ‘doorlooptijd’ en kijkt dus expliciet naar verschillende tijdschalen.


Anders, namelijk… Staat jouw professie er nog niet tussen? Mail ons, dan vullen we deze pagina graag aan!