algemeen,  nieuws

Ons manifest: Better foresight, better future

Better foresight, better future. Dat is de missie van de Dutch Future Society.

1. De toekomst is fascinerend.

We willen onze toekomst beter begrijpen. We werken vanuit onze nieuwsgierigheid naar nieuwe ontwikkelingen. We zijn gefascineerd door veranderingen in de tijdgeest en in waarden. Die verkennen we niet vanuit normativiteit, maar op een open manier.

2. We kunnen de toekomst niet kennen, maar wel verkennen.

De toekomst is niet te voorspellen, want de toekomst is onzeker. Maar je kunt de mogelijke toekomst wel verkennen. We maken toekomstbeelden, toekomstverhalen en toekomstscenario’s, door te kijken, te luisteren en te analyseren. Dat heb je nodig voor een eigen visie op de toekomst.

3. Toekomstverkennen brengt ver weg dicht bij.

We verbinden het heden met de lange termijn, om beslissingen te kunnen nemen voor de middellange termijn. Zo bouwen toekomstverkenners een brug tussen mogelijke, abstracte en verre toekomsten en de urgentie van vandaag.

4. Toekomstverkennen prikkelt de verbeelding.

Toekomstverkennen verbreedt je blik. Toekomstonderzoek is per definitie multidisciplinair: we brengen inzichten uit verschillende vakgebieden en (wetenschappelijke) disciplines samen waardoor er ruimte is voor nieuwe inzichten en interessante combinaties.

5. Toekomstverkennen maakt wendbaar en weerbaar.

We helpen mensen en organisaties om te gaan met veranderingen en onzekerheden. Toekomstverkennen is een vaardigheid, en hoe meer je je erin traint, hoe beter je wordt in het herkennen van verandering en het omgaan met onzekerheid. Ons doel is om mensen en organisaties weerbaarder en wendbaarder te maken.

6. Toekomstverkenningen zijn toepasbaar.

In toekomstonderzoek komt wetenschappelijke, commerciële en praktische kennis samen:  onderzoek, verbeeldingskracht en toepasbaarheid zijn belangrijke pijlers voor ons vakgebied. Op die manier kunnen we de toekomst tastbaar en bespreekbaar maken. Dat helpt om keuzes te maken voor de toekomst.

7. Wij werken aan toekomstgeletterdheid en daadkracht.

We stellen mensen in staat om samen over de toekomst na te denken, haar te begrijpen en vorm te geven. Onze maatschappij kijkt veel terug en leert vooral vanuit data en het verleden. Wij brengen mensen – in organisaties, in het onderwijs – de vaardigheden om verandering te ontdekken door vooruit te leren.

8. Toekomstverkennen is nooit af.

De toekomst kun je het beste verkennen vanuit een open dialoog met uiteenlopende groepen en mensen van verschillende achtergronden. Toekomstverkennen doe je continu en toekomstverkenningen worden beter als je het samen doet.