DE TOEKOMST VAN TRADITIES

Tradities geven ons houvast in tijden van verandering. Ze stammen uit het verleden en bestaan uit regels en gebruiken. Ze kennen een structuur die rust en geborgenheid geeft. Tradities verankeren de waarden van een groep. Het hebben en delen van tradities geeft je identiteit en een gevoel van verbondenheid. Tradities hebben een verbindende, ordenende en zingevende rol in een deconstruerende wereld. In een veranderende wereld kunnen ze belangrijke bakens zijn voor de toekomst.

Dutch Future Society heeft onderzoek gedaan naar de toekomst van traditie. Vier toekomstverkenners hebben hun netwerk en diverse deskundigen geraadpleegd. Aan de hand van allerlei bronnen hebben ze hun analyse gemaakt. Daaruit blijkt het belang van tradities voor de tijd waarin we leven en de onzekere toekomst die voor ons ligt. 

Een jaar lang hebben we onderzoek gedaan naar de rol van tradities
in een veranderende wereld. Hoe tradities veranderen in een digitale,
individuele en gefragmenteerde samenleving. Wat de rol is van
tradities in onzekere en dynamische tijden. We hebben deskundigen
gesproken die zich, elk op hun eigen manier, met nieuwe tradities
bezighouden en gekeken naar wat het zegt over onze (groeps)-
identiteit en behoefte aan cohesie. Tot slot hebben we stilgestaan
bij het spanningsveld van enerzijds commercieel ingegeven tradities,
en anderzijds tradities die zijn ingegeven vanuit zingeving en
gemeenschapszin. Hiervoor hebben we ons netwerk van de Dutch
Future Society aangesproken en met hen gebrainstormd over de
toekomst van tradities. In deze rapportage benoemen we de
belangrijkste inzichten.

De toekomst van tradities

Heb je vragen of opmerkingen over deze publicatie? Laat het ons dan weten.