toekomstverkenningen

Natuurinclusief Nederland in 2120

Nederland in 2120? In deze crisistijd speelt onzekerheid een grotere rol in ons denken dan we zouden willen. Onze horizon komt dichterbij te liggen. Juist daarom delen wij deze verkenning van onderzoekers van de universiteit van Wageningen met jullie. Zij schetsen een natuurinclusief Nederland over 100 jaar. Nadrukkelijk niet bedoeld als blauwdruk, of als toekomstvoorspelling. Maar om het denken over ons landschap te verbreden. 

In dit scenario is Nederland een gidsland met natuur in de hoofdrol. De verkenning schetst het mogelijke eindpunt voor de grote opgaven waar we nu voor staan: de energietransitie, verduurzaming van de landbouw, herstel van biodiversiteit, verstedelijking en klimaatadaptatie.

Ontdek hoe we de Noordzee kunnen benutten; hoe we waterrijke natuur kunnen creëren, die tegelijkertijd zorgt voor droge voeten; en ga mee in het perspectief: van statische ruimtelijke inrichting, naar een land dat meebeweegt met de natuur. 

Meer informatie: www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Nederland-in-2120.htm