events,  nieuws,  terugblik

In gesprek met Martin Schwirn over

Op donderdag 30 september 2021 was futurist Martin Schwirn online te gast bij DFS met een presentatie over het herkennen van signalen van verandering en omgaan met onzekerheid. In april verscheen zijn boek Small Data, Big Disruptions waarin hij zijn eigen methodiek van horizon scanning uit de doeken doet. Tijdens de meet-up met DFS-leden gaf Martin een uitgebreid en zeer interessant kijkje in zijn werkwijze en methodiek en onder leiding van Freija van Duijne ging hij in gesprek met zijn publiek. 

In zijn werk onderscheidt Martin drie niveaus van interesse: de markt (market), de spelers (players) en de mogelijkmakers (enablers). En die mogelijkmakers, dat is waar Martin zich in zijn werk met name op richt. Nauwgezet volgt hij – samen met zijn team – de innovaties en ontwikkelingen in onder andere wetenschap en technologie, met als doel het zo vroeg mogelijk opsporen van signalen van verandering. En dat is zijn werkwijze soms daadwerkelijk heel vroeg. Om die verandering te spotten richt hij zich op discontinuiteiten, onconventionele zaken, afwijkingen en transformatieve gebeurtenissen. Als een al wat ouder voorbeeld van een transformatief ontwerp noemt Martin de ledlamp: in eerste instantie duur, maar je kunt al lang van tevoren voorspellen dat wanneer deze innovatie eenmaal betaalbaar en makkelijk verkrijgbaar wordt, dat het dan een grote impact gaat hebben op het energieverbruik. In tegenstelling tot transformatieve gebeurtenissen zijn disruptieve gebeurtenissen vaak niet (makkelijk) te voorzien of te voorspellen. Belangrijk dus om des te beter op te letten op afwijkingen van het normale.

Look for different!

Vroege ontwikkelingen en gebeurtenissen sijpelen vaak, maar niet altijd door vanuit de industrie naar de consument. In een alweer wat ouder voorbeeld – Napster, een platform voor de uitwisseling van muziekbestanden – was het juist de consument en niet de industrie die voorop liep omdat in dit geval de muziekindustrie de uitdaging van online distributie volledig links liet liggen. Waarom die oude voorbeelden? Die laten zo fijn zien hoe deze vroege signalen – die vrijwel niemand nog zag op een later moment veel impact hebben gehad.  Nieuwe dingen zullen onherroepelijk worden ontkend, aldus Martin. 

Not going to happen!

In grote lijnen komt het erop neer dat je in eerste instantie de juiste en relevante informatie moet zien te vinden om vervolgens patronen te kunnen gaan ontdekken en een logische en geloofwaardige verhaallijn te ontwikkelen: wat is er aan de hand? De volgende stap gaat over het anticiperen op deze verhaallijn en stappen gaan zetten richting deze nieuwe ontwikkeling. En zo vertelt Martin: “a pattern is more robust than a(ny) golden nugget.” Het geheel is groter dan de som der delen.

“A pattern is more rubust than a(ny) golden nugget.”

Wat is nou de meerwaarde van deze manier van horizonscanning? Het zit hem vooral in de lange termijn van het onderzoek en het combineren van schijnbaar uitzonderlijke gebeurtenissen die soms pas jaren later hun waarde en voorspellende kracht bewijzen. Zo geeft Martin een voorbeeld over de impact van robotisering op de arbeidsmarkt: in 2006 werd er al over gepubliceerd, en 2011 verscheen het boek Race Against the Machine: How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the Economy van Erik Brynjolfssonen en in 2018 verscheen in Harvard Business Review het artikel ‘The Future of Human Work Is Imagination, Creativity, and Strategy’ van Joseph Pistrui en pas in 2019 volgde het artikel’ Automation on Top of the Value Chain’ waarin wordt gesteld dat ook sommige taken van het hoogste vaardigheidsniveau uiteindelijk geautomatiseerd zullen worden. Een behoorlijke tijdsspanne dus tussen de eerste signalen van verandering en het uiteindelijke narratief dat ons werk drastisch zal veranderen door automatisering. 

Martin pleit voor een ontwikkeling van bewustzijn naar voorbereid zijn. Wat nu nog vergezocht lijkt, gebeurt misschien al. En misschien nog niet erg veel op dit moment, maar wie weet dan wel morgen…

Uiteindelijk trakteert Martin ons nog op een kijkje in de keuken van een nog volop in ontwikkeling zijde verandering: zijn analyse van de metaverse. Maar om dat hier uit de doeken te doen voert wat ver… daarvoor had je erbij moeten zijn!

Wil je op de hoogte blijven van Martins werk en ideeën? Schroom niet en stuur een connectieverzoek via LinkedIn! Martin blijft graag in contact met vakgenoten.

Saar van der Spek