DFS Conversations | Martin Schwirn on ‘Small data, big disruptions’.

Online , Nederland

(ENGLISH SPOKEN) This is an English spoken event. Over dit evenementOp 30 september is auteur en foresight expert Martin Schwirn bij ons te gast. In april 2021 verscheen zijn boek 'Small data, big disruptions. How to Spot Signals of Change and Manage Uncertainty'. Hij neemt ons in een online lezing mee in de scanningmethodiek die hij in zijn boek introduceert en die hij de afgelopen decennia wereldwijd voor veel bedrijven en overheden toepaste. Over het boekSmall Data, Big Disruptions biedt lezers een toolkit om komende veranderingen in een vroeg stadium te herkennen en te anticiperen op veranderingen en verstoringen in de markt. Small Data, Big Disruptions helpt lezers begrijpen waarom big data niet helpen bij het begrijpen van de disrupties van morgen. Het boek laat zien hoe je het door Schwirn beproefde proces in vier stappen doorloopt en small data opspoort die helpen de toekomst te voorspellen. Ook laat het boek voorbeelden zien en helpt het de methodiek in te zetten in organisaties. Het boek leert lezers hoe ze de periode kunnen benutten tussen het moment dat ze op de hoogte zouden kunnen zijn van opkomende verstoringen, en het moment dat bijna iedereen ervan op de hoogte zal zijn. DFS-lid en -medeoprichter Freija van Duijne zal de lezing introduceren en modereren. Wil je alvast meer weten over het boek Small data, big disruptions? Lees dan Freija's recensie op managementboek.nl of koop het boek. Dit evenement is Engelstalig en alleen toegankelijk voor betalende leden van de Dutch Future Society. Ieder lid kan maximaal twee kaarten aanschaffen en dus één introducee meenemen. Nog geen lid van DFS maar wel geinteresseerd? Lees hier meer over een lidmaatschap Ben je erbij? Meld je dan aan via Eventbrite! Over Martin Schwirn Martin Schwirn is senior adviseur strategische prognose bij Business Finland. Hij richt zich op strategisch en innovatie-gerelateerd advies, waaronder foresighting, horizon scanning en scenarioplanning. Eerder was hij directeur van een wereldwijd scanningprogramma dat gebruik maakte van de methodologie die Small Data, Big Disruptions introduceert. Hij heeft meer dan twintig jaar internationaal met dit proces gewerkt en bedrijven uit vrijwel elke bedrijfstak, evenals vele overheidsdiensten in Azië, Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika geholpen om te anticiperen op disruptie en verandering. Hij woont in San Francisco en werkt in Silicon Valley. EN About this eventOn 30 September, author and foresight expert Martin Schwirn will be our guest. In April 2021 his book 'Small data, big disruptions. How to Spot Signals of Change and Manage Uncertainty' was published. In an online lecture, Martin will take us through the scanning methodology he introduces in his book and which he has applied for many companies and governments worldwide over the past decades. About the bookSmall Data, Big Disruptions offers readers a toolkit to identify coming changes at an early stage and to anticipate changes and disruptions in the market. It helps readers understand why big data will not help them understand the disruptions of tomorrow. The book shows how to go through Schwirn's proven four-step process and identify small data that helps predict the future. The book also shows examples and helps to deploy the methodology in organisations. It teaches readers how to use the period between the time when they might be aware of emerging disruptions and the time when almost everyone will be aware of them. DFS member and co-founder Freija van Duijne will introduce and moderate the lecture. Do you want to know more about the book Small data, big disruptions? Read Freija's review on managementboek.nl (in Dutch) or buy the book. This event is only accessible for paying members of the Dutch Future Society. Each member can order a maximum of two tickets and thus bring along a guest. Not yet a member of DFS but interested in this event? Get in touch with us through e-mail and tell us why you should be there. We have a few spots reserved for international guests. About Martin Schwirn Martin Schwirn is senior advisor on strategic foresight at Business Finland. He focuses on strategic and innovation-related consulting, including foresighting, horizon scanning and scenario planning. Previously, he was director of a global scanning programme using the methodology introduced by Small Data, Big Disruptions. He has worked with this process internationally for more than 20 years, helping companies from virtually every industry, as well as many government agencies in Asia, Europe, North America and South America, to anticipate disruption and change. He lives in San Francisco and works in Silicon Valley.

Gratis

DFS Conversations | Meet-up with Futures Space

Futures Space is een hands-on internationaal digitaal platform voor toekomstdenkers in alle soorten en maten die samenkomen om zich collectief positieve toekomsten voor te stellen en te ontwerpen. Futures Space wil kennis delen en nodigt haar leden op het platform uit om buiten hun comfortzone te denken door samen te werken in toekomstverkenning en co-creatie. Het volledig vrouwelijke team van Futures Space werkt vanuit Duitsland, Nederland, Mexico & Indonesië, waardoor verschillende culturele perspectieven worden ingebracht. Op 31 mei maken we nader kennis in een engelstalige meet-up met oprichter en lead futurists Graciela Guadarrama Baena en community host Jocelyn Cheung. Dit event is speciaal voor DFS-leden. Ben je erbij? Reserveer dan je plek en je ontvangt van ons een link voor deelname! Voertaal voor deze online meet-up is Engels.