Trendrede 2022

TBA

Op 2 december 2022 zal de nieuwste TrendRede plaatsvinden. En dit jaar wordt die in co-creatie ontwikkeld. We leven in een tijd waarin de verschillende crises in razend tempo over elkaar heen buitelen. De gevolgen zijn vaak complex, soms verwarrend en zelfs angstaanjagend. Waar vinden we de hoop om de grote uitdagingen die we voor onze kiezen krijgen op een positieve manier tegemoet te treden? Wat betekent groei nog in een systeem dat aan alle kanten tegen zijn grenzen aanloopt? Hoe zorgen we ervoor dat we moed houden en doorpakken? Ook zo’n behoefte aan duiding en nieuwe perspectieven? Kom dan naar de presentatie van de TrendRede 2022. De Trendrede is een initiatief van Nederlandse toekomstdenkers. Jaarlijks kaderen en clusteren we de actualiteit. En wij verkennen de wenselijke richtingen waarin de ontwikkelingen gebogen kunnen worden. De Trendrede is bedoeld als inspirerend startpunt en denkstuk dat Nederlandse bedrijven, organisaties en overheden helpt gericht over de toekomst na te denken. We willen met de beredeneerde lijnen de discussie en besluitvorming op sociaal-maatschappelijk vlak verder op weg te helpen Meer informatie op www.trendrede.com en Pakhuis De Zwijger.

Gratis

De roes van de toekomst – Boekpresentatie ‘Roes’ door Jeanneke Scholtens

Jeanneke Scholtens is toekomstonderzoeker en oprichter van Buro Zorro. Ze onderzoekt het snijvlak van mens, technologie, wetenschap en filosofie. Dat doet ze vanuit een voorliefde voor taboes. Dit keer nam ze zichzelf als onderzoeksobject in haar onderzoek naar genot en verslaving. Wat volgt is Roes: een eerlijke, grappige en confronterende zoektocht. Want waar komt die hang naar wijn vandaan? Waarom is die roes zo aantrekkelijk? Hoe werkt genot en waarom zijn we er allemaal naar op zoek? En waar moet ze nú haar shotje genot vandaan halen? In deze online meeting gaan we met Jeanneke in gesprek over de toekomst van roes. Wellicht geeft het je inspiratie voor goede voornemers!

DFS Nieuwjaarsborrel

We proosten op een inspiratievol Nieuwjaar. Wat gaat 2023, de toekomst, ons brengen?