DFStafette,  inspiratie,  nieuws

DFStafette #5: Hilde Roothart

In de DFStafette geven leden van de Dutch Future Society antwoord op acht vragen over hun vakgebied. Hilde Roothart is de vijfde deelnemer aan deze estafette. Hilde Roothart is trendonderzoeker en oprichter van Trendslator, studio voor het onderzoeken en vertalen van trends. Zij houdt zich bezig met MOOD, onderzoek naar de stemming, en met Futuring, het onderzoeken van trends voor het ontwikkelen van een visie op de toekomst.