Het bestuur

Dutch Future Society heeft een actief bestuur dat zich inzet voor kennisverspreiding, organisatie van evenementen en het verbinden van het netwerk. Op dit moment bestaat het bestuur uit vier betrokken en gedreven mensen.


Roanne van Voorst – Voorzitter
https://www.linkedin.com/in/roannevanvoorst/

De afgelopen vijftien jaar deed Roanne antropologisch onderzoek naar de toekomst, telkens in verschillende regionen van de wereld, en over verschillende onderwerpen: de toekomst van klimaatveranderingen, de toekomst van conflict, de toekomst van voedsel, de toekomst van intimiteit. Momenteel richt Roanne zich op de toekomst van gezondheidszorg. Als toekomst-antropoloog legt ze zich toe op kwalitatieve data-generatie, en haar bevindingen deelt ze zowel in academische teksten, alsook in toegankelijkere vormen: nonfictie boeken, lezingen, lessen aan de Universiteit van Amsterdam, en soms zelfs een roman of kort verhaal. Roanne vindt het leuk en nuttig om haar ideeën met DFS leden uit te wisselen, en zo steeds van elkaars expertise en ervaring te leren.


Evelien Dieleman – secretaris
https://www.linkedin.com/in/eveliendieleman/

Evelien is onderzoeker in hart en nieren. In gesprek gaan met mensen, onderzoeken wat hen bezighoudt en hoe zij in het leven staan, doet zij met veel passie. Eigenlijk staat Eveliens onderzoekende geest altijd open. Ze vindt het ongelooflijk fascinerend om te begrijpen wat er om ons heen gebeurt en dat vanuit vogelperspectief te zien. Evelien werkt parttime als docent bij Fontys, opleiding Trend Research & Concept Creation in Lifestyle, een hele mond vol, afgekort: TCL. Ze doceert vakken op het gebied van trendonderzoek en scenarioplanning. Vanuit haar eigen trend research agency TrendCult werkt ze voor zowel profit als non-profit klanten. Ze helpt hen met trendonderzoek en toekomstverkenningen op allerlei gebieden. Nog liever traint ze deze organisaties om zichzelf op termijn overbodig te maken. Evelien kijkt er naar uit om samen met haar medebestuursleden het vakgebied verder te professionaliseren en mooie (online) events te organiseren waarbij we elkaar beter leren kennen. Tot snel. 


Sicco Maathuis – penningmeester
https://www.linkedin.com/in/siccomaathuis/

Mijn ambitie is om bij mensen en organisaties het licht aan te zien gaan.
Als je mij inzet krijg je dat ze uit hun ratrace durven stappen en het veld van mogelijkheden herontdekken.
Zo ontstaat intrinsieke & duurzame verandering. Verandering met de mensen zelf.
Ik creëer beweging door het geven van trendlezingen, bloggen, workshops te begeleiden en verandervraagstukken aan te pakken vanuit de rol als kwartiermaker.


Michelle Hermans – algemeen bestuurslid
https://www.linkedin.com/in/michelle-hermans-/

Als trendonderzoeker helpt Michelle mensen de toekomst verbeelden. Dat doet ze door continu haar voelsprieten te gebruiken om op te pikken wat er allemaal verandert in onze maatschappij. Eerder deed Michelle dat voor bedrijven, organisaties en overheden, nu mag ze studenten van de Fontys opleiding Trend Research & Concept Creation in Lifestyle (TCL) de fijne kneepjes van het vak leren. Ze ziet het als haar missie om hen te enthousiasmeren en inspireren, en ze te doen inzien hoe gaaf én belangrijk het is dat mensen zich een voorstelling kunnen maken van de toekomst. Het is haar doel om het DFS-netwerk nóg relevanter te maken voor jonge professionals en verbinding en inspiratie een centrale plek te geven.