Zef Hemel – De Toekomst van de Stad: Een pleidooi voor de metropool

November 3, 2016 12:57

Take a look at “Zef Hemel – De Toekomst van de Stad: Een pleidooi voor de metropool” on Managementboek.nl. (You are sponsoring the Dutch Future Society for free by placing your order at Managementboek through this link!)

By Freija van Duijne

De 21e eeuw wordt de eeuw van de stad. Sinds 2013 woont al meer dan 50% van de wereldbevolking in de stad, aldus de VN en dat kan oplopen tot 70% in 2050. De toekomst van de stad is een fascinerend onderwerp.

Reden te meer dat ik me enorm heb verheugd om dit pas verschenen boek van planoloog en hoogleraar Zef Hemel te lezen. Toen ik afgelopen week naar Londen en Berlijn reisde, wist ik welk boek ik mee moest nemen.

Hemel is een diepgewortelde deskundige in stedelijke planning. Hij bekleedt de bijzondere leerstoel stedelijke planning aan de Universiteit van Amsterdam die is ingesteld door het stadsbestuur van Amsterdam. Zijn boek is een ode aan grootstedelijkheid. Niets is subliemer, spannender en fascinerender dan een hele grote stad. Met deze reeks overtreffende trappen opent Hemel zijn boek. Hemel wil de boel opschudden. Een positief Nederlands boek over de stad, in plaats van zorgelijkheid en afgrijzen als het om de grote stad gaat. Op de tweede bladzijde al, komt Hemel ervoor uit dat het zijn grote frustratie is dat Nederland hopeloos achterop is geraakt met grootstedelijkheid. Dat komt, zegt Hemel, omdat wij het fenomeen stad bitter slecht begrijpen. En vooral zijn vakgenoten, stedelijke planners begrijpen steden niet. In ieder volgend hoofdstuk zal Hemel uitleggen waarom stedelijke planners steden niet begrijpen.

Hemel neemt de lezer mee door de geschiedenis van de moderne stedenbouw. Hij laat zien hoe overheden, architecten en stedelijke planners met hun visie over de stad eigenlijk altijd tegen grootstedelijkheid hebben willen plannen. Twintigste eeuwse concepten zoals de tuinstad, parkstad, Randstad, suburbs en Vinexwijken gaan allemaal uit van het afremmen of in goede banen leiden van stedelijke groei. Bedoeld om orde en rust te creëren. De complexiteit terug te brengen en het leven overzichtelijk te maken. Hemel betoogt dat de grote steden de broedplaatsen zijn van innovatie, juist dankzij hun diversiteit, rommeligheid en toevallige ontmoetingen. Daarom trekken steden de nieuwkomers, de mensen die verder willen komen. Daarom is er altijd spanning met het achterland, door Hemel consequent aangeduid als wingebieden.

Over de kracht van de stad had ik meer willen weten. Als steden zo vernuftig zijn, hoe gaan de steden dan de problemen van de 21e eeuw oplossen? Slechts vluchtig benoemt Hemel voorbeelden van zelfsturing en lokale dynamiek. Daar moet de oplossing zitten. Ik had alleen meer willen lezen over de voordelen en kansen die grote steden bieden, het impact op de economie en op sociale mobiliteit. Helaas gaat het boek grotendeels over de misvattingen van planologen en in mindere mate over De toekomst van de stad. Dat punt wil hij steeds maken en daardoor is het boek op veel plekken herhaalderig. Zijn frustratie over de planologie als een van de centrale thema’s in het boek kan mij als lezer helaas niet tot het einde toe boeien.

Dat gezegd hebbende, De toekomst van de stad leest heerlijk weg. Het is informatief over allerlei aspecten van stedelijkheid en stedelijke planning. Hemel deelt een aantal mooie inzichten over de kracht van steden en geeft daarmee een doorkijkje naar de toekomst van de stad. Zijn bevlogenheid is onmiskenbaar en aanstekelijk. Hemel heeft een waardevolle kijk op steden. Zeer relevant in de verstedelijkte wereld van de 21e eeuw.

Take a look at “Zef Hemel – De Toekomst van de Stad: Een pleidooi voor de metropool” on Managementboek.nl. (You are sponsoring the Dutch Future Society for free by placing your order at Managementboek through this link!)


About Freija van Duijne


This review is part of the collaboration between the Dutch Future Society and Managementboek. If you intend to buy the book, please complete your purchase through this link and support the Dutch Future Society.

Share this with others:
Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.