Our Partners


The Dutch Future Society largely builds on gifts from individuals and organisations. We are very grateful to their contribution in helping us in organising events, reaching out and building a community of futurists. Would you like to become become a partner and have your information and logo placed on our website and in our newsletter? Please click here to see our Partnering options!

Futureconsult

mediumFutureconsult helpt organisaties op de toekomst te anticiperen en hun eigen toekomst vorm te geven. Zij analyseert, ondersteunt, spiegelt, verrast, legt verbindingen en is gespecialiseerd in scenarioplanning voor visie- en strategieontwikkeling. Futureconsult schrijft zelf scenario’s en/of werkt als procesmanager bij voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van scenariotrajecten binnen organisaties. Daarnaast geven zij masterclasses over de theorie en praktijk van scenarioplanning.

Trendbureau Overijssel

De missie van het Trendbureau Overijssel is het, door verkennen van trends, leveren van een inhoudelijke bijdrage aan het debat over relevante beleidsonderwerpen tussen maatschappelijke partners in de provincie Overijssel.

Het is belangrijk dat de uitgevoerde trendverkenningen goed aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen in Overijssel én de onderwerpen die bij provincie en lokale overheden op de agenda staan. De keuze van de  onderwerpen komt tot stand in samenwerking met gemeenten, kennisinstellingen en andere instanties. De verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke keuze van de onderwerpen van het Trendbureau Overijssel – de agendering – ligt bij de Programmaraad.

School of Foresight

Sinds 2015 is de School of Foresight officieel ondergebracht bij Bureau Tijd & Ruimte, van waaruit Silke en Robert den Hartog – de Wilde samen werken aan toekomstverkenningen voor organisaties. Het is een reactie op toenemende vraag naar de inzet van methoden van toekomstverkenning, verdere professionalisering van het vak en een sterke behoefte van organisaties om niet afhankelijk te zijn van externe adviseurs voor het uitvoeren van toekomstverkenningen.

De School of Foresight heeft een breed aanbod om organisaties en professionals te helpen zich verder te professionaliseren in methoden van toekomstverkenningen. Ook staat zij open voor samenwerking met experts  voor het aanbieden van trainingen. De School of Foresight probeert bovendien met hulp van feedback van haar ‘studenten’, het aanbod en de lesmethoden te optimaliseren.


We welcome new partners that share an interest in futurism and are interested in contributing to our organisation either financially or with material support, such as through venues or otherwise. For more information and to discuss the possibilities, contact us via info@dutchfuturesociety.nl.

If you like what we do, become a member or support our work by donating  through PayPal:

or by donating directly to:

Dutch Future Society
NL92 TRIO 0197 6775 92