Our Partners


The Dutch Future Society largely builds on gifts from individuals and organisations. We are very grateful to their contribution in helping us in organising events, reaching out and building a community of futurists. Would you like to become become a partner and have your information and logo placed on our website and in our newsletter? Please click here to see our Partnering options!

 

Futureconsult

mediumFutureconsult helpt organisaties op de toekomst te anticiperen en hun eigen toekomst vorm te geven. Zij analyseert, ondersteunt, spiegelt, verrast, legt verbindingen en is gespecialiseerd in scenarioplanning voor visie- en strategieontwikkeling. Futureconsult schrijft zelf scenario’s en/of werkt als procesmanager bij voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van scenariotrajecten binnen organisaties. Daarnaast geven zij masterclasses over de theorie en praktijk van scenarioplanning.

 

Trendbureau Overijssel

De missie van het Trendbureau Overijssel is het, door verkennen van trends, leveren van een inhoudelijke bijdrage aan het debat over relevante beleidsonderwerpen tussen maatschappelijke partners in de provincie Overijssel.

Het is belangrijk dat de uitgevoerde trendverkenningen goed aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen in Overijssel én de onderwerpen die bij provincie en lokale overheden op de agenda staan. De keuze van de  onderwerpen komt tot stand in samenwerking met gemeenten, kennisinstellingen en andere instanties. De verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke keuze van de onderwerpen van het Trendbureau Overijssel – de agendering – ligt bij de Programmaraad.

 

ROZENBROOD

De ROZENBROOD Trendacademy is een modulair trainingsprogramma om te leren trendwatchen. Het basisprogramma bestaat uit 3 modules van elk 6 bijeenkomsten van 3,5 uur waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen. Na het volgen van het programma weet je wat trends zijn, hoe je er onderzoek naar doet en hoe je ze kunt verwoorden en verbeelden. De opleiding is bedoeld voor volwassen professionals die trendonderzoek en trendkennis willen inzetten bij hun werk of trendwatcher willen worden.

De Trendacademy is een initiatief van ROZENBROOD. De trendwatchers van ROZENBROOD zetten hun praktijkkennis in bij het programma van de Trendacademy onder het motto ‘Picturing the future’: breng de toekomst in beeld.

 

 

 


We welcome new partners that share an interest in futurism and are interested in contributing to our organisation either financially or with material support, such as through venues or otherwise. For more information and to discuss the possibilities, contact us via info@dutchfuturesociety.nl.

If you like what we do, become a member or support our work by donating  through PayPal:

or by donating directly to:

Dutch Future Society
NL92 TRIO 0197 6775 92