View Profile

Name
René Paré
Company/Employer
MAD emergent art center
Organisations
DGA Grafico de Poost bv; GroenLinks Fractievoorzitter Waalre; adviseur Stimuleringsfonds Creatieve Industrie; RSA fellow
Country
Netherlands
Birthday
Thursday, 8 March, 1956
About / Bio
Opleiding Academie voor Industriële Vormgeving - tegenwoordig Design Academy - 1985 DGA Grafico de Poost bv - 1990 Oprichter en tegenwoordig directeur MAD emergent art center - 1995 Fractievoorzitter GroenLinks Waalre - 2006 Ik ontwikkel voortdurend en aanhoudend nieuwe verbindingen en dwarsverbanden tussen mensen, sectoren, organisatie-culturen, generaties. Al 20 jaar met de organisatie MAD, waarvan ik oprichter en directeur ben. Ik heb het vermogen om dwars te denken en omgekeerde logica toe te passen in het produceren van uitdagingen voor mensen met uiteenlopend exacte, technische achtergrond tot creatieve en artistieke natuur. Visie De enige constante is verandering. Dat geldt vandaag reeds in significante mate voor grote en kleine systemen waar we in maatschappij en economie mee te maken hebben. Om in staat te zijn als menselijke cultuur te overleven is het noodzakelijk buiten de kaders van de vorige eeuw te stappen, en met open mind oplossingen te ontwikkelen en kansen te zien. De kloof tussen de voorlopers en de achterblijvers wordt snel groter. Daarvoor is het democratiseren van technologie van groot belang. Vervreemding en vereenzaming tegengaan met sociale innovatie en toegepaste creatieve technologie. Portfolio Een lange reeks initiatieven die door mij zijn opgezet, bedacht, ontwikkeld, geproduceerd met een veelvoud van mensen en organisaties; met name: Digitale Stad Eindhoven MAD emergent art center Netart, CKV Image Radio Festival PULS hacking the city Open Data platform Eindhoven Hackerspace MADspace Play the Future programma Tover je Toekomst Mindhoven Nationaal congres Open Data Living Data City Challenge Science Hack Day Eindhoven Maker Faire Make the Future programma Daarnaast: DGA Grafico de Poost ex Coach Industrial Design TU/e Gemeenteraad Waalre GroenLinks Adviseur Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Skills and expertise
concept design, organizer events, producer events, design thinking, communication strategy, experience design, interaction design, persuative design
Areas of interest
art design technology people nature space media research develop
Wants to talk about...
art & science
Wants to learn about...
everything
Latest work
Make the Future program
Like and Share this profile
Tweet about this profile