Conferentie “Handreiking voor het gebruiken van toekomstscenario’s”

October 24, 2017 10:44

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) nodigt u van harte uit voor de conferentie ‘Handreiking voor het gebruiken van toekomstscenario’s’ bij te wonen! Tijdens deze conferentie wordt de PBL-publicatie Scenario’s voor milieu, natuur en ruimte gebruiken: een handreiking gepresenteerd en kunnen er ervaringen uitgewisseld worden over de praktijk van scenario’s gebruiken in de publieke en private sector. Meldt u zich aan?

Datum: Woensdag 13 december 2017

Locatie: 7AM Den Haag, Buitenhof 47 in Den Haag

Programma

  • 13.30 – 14.00 u Inloop en uitdelen van handreiking
  • 14.00 – 14.15 u Opening door Hans Mommaas, directeur van het PBL
  • 14.15 – 14.45 u Presentatie van Scenario’s voor milieu, natuur en ruimte gebruiken: een handreiking door Ed Dammers, senior onderzoeker bij het PBL
  • 14.45 – 15.00 u Column en discussie met de zaal door Lilian van den Aarsen, directeur Kennis, Innovatie en Strategie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • 15.00 – 15.15 u Column en discussie met de zaal door Timon Verheule, plaatsvervangend directeur Energiemarkt & Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken
  • 15.15 – 15.30 u Pauze
  • 15.30 – 16.30 u Open space – discussies over scenario’s gebruiken in kleine groepen
  • 16.30 – 16.45 u Pauze
  • 16.45 – 17.00 u Stemmen met de voeten over gebruik van scenario’s
  • 17.00 – 18.00 u Afronding en informele borrel

Dagvoorzitter: Jan Nekkers, Futureconsult

Aanmelden: graag voor 15 november!

Wilt u aan de conferentie deelnemen, dan wordt u verzocht om u uiterlijk 15 november aan te melden. Dit kan door een mail te sturen naar Mariëtte Commadeur: mariette.commadeur@pbl.nl. Voor meer informatie kunt u eveneens contact opnemen met Mariëtte via de mail of via telefoonnummer 070-328 87 75.

PBL
Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL ontwikkelt verschillende soorten scenario’s voor het nationale, Europese en mondiale beleidop de gebieden milieu, natuur en ruimte en gebruikt hierbij uiteenlopende methoden, zoals modellen, ontwerpen, essays en stakeholderparticipatie. Zie ook www.pbl.nl.

Share this with others:
Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.